Asociatia ACTIVI PENTRU VIITOR

Bucuresti, sect 3, Vlaicu Voda 5, ap.37

Tel 031/8015516

C.I.F. 27319983

Reg Asoc. 93/10.08.2010

Cont IBAN: 01205T87514

http://activipentruviitor.blogspot.com/

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE ANUL 2011

 

 

 

Scopul asociatiei : asigurarea respectarii drepturilor omului, educatia in spiritul valorilor democratiei europene si schimbarea mentalitatilor prin actiuni practice, generatoare de eficienta individuala si de grup.

Misiunea asociatiei : Crearea unei platforme de comunicare care sa uneasca trei mari aspecte ale vietii: educatia, participarea publica si industriile creative.

Membrii asociatiei au realizat peste 1.200 ore in activitati de voluntariat pentru workshopuri destinate cunoasterii societatii civile.

Un numar de 8 membri ai asociatiei au participat la cursuri privind accesarea fondurilor structurale, managementul de proiect, achizitiile publice, leadership.

Am participat la elaboratrea strategiei pentru serviciile sociale in municipiul Bucuresti.

Am continuat participarea la retele de socializare in mediul on line pe probleme de educatie, responsabilitate sociala, informare dedicata.

Am participat, ca voluntar, la crearea si dezvoltarea retelei de cluburi

Reţea de cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile, implementat de universitatea Petru Maior din Targu Mures

Suntem promotori de Responsabilitate Sociala la platforma de comunicare

on line Competente si instrumente pentru adoptarea responsabilitatii sociale si de mediu in cadrul organizatiilor societatii civile , implementat de catre asociatia REPER 21 Bucuresti.

Participam ca voluntari la Grupul Local de Actiune Bucuresti pentru Dezvoltarea unei Platforme Nationale in Domeniul Incluziunii Sociale si elaborarea unui portofoliu de bune practici in domeniul Incluziunii Sociale, implementat de catre asociatia CRIES Timisoara

Participam ca voluntari la Grupul Local de Initiativa Bucuresti, pentru Dezvoltarea unei Platforme europene pentru promovarea transferului de competente in domeniul incluziunii sociale si dezvoltarea unor schimburi de experienta compleze in cadrul parteriatului transnational, cu asociatia CRIES Timisoara.

Am depus in parteriat cu alte 4 asociatii proiectul Centru de resurse pentru economia sociala .

Am depus candidature pentru a deveni membru fondator al Pactului de ocupare a fortei de munca Bucuresti Ilfov si al Platformei FOND, dezvoltat de catre MAE. Am devenit membru al asociatiei EMPOWER

 

Asociatia a realizat venituri din donatii de la persoane fizice in valoare de 6.189 lei si are 1 angajat.

 

Cauzele sustinute de membrii :

-          informarea corecta asupra societatii civile ;

-          educatia motivationala pt o comunitate sanatoasa ;

-          protejarea mediului ;

-          responsabilitatea individuala si cea sociala ;

- cultara si patrimoniul ;

- solidaritate sociala.

 

 

 

 

 

 

Presedinte ,

Lazar Valentina 25 mai 2011